CTC EcoLogic

Temp. pokojowa

Obieg grzewczy 1

22.1°C

(23.5)°C
Obieg grzewczy 2

22.1°C

(23.5)°C

Redukcja nocna ob. grzewczy 1

Program tygod. Wyla
Poniedz. 15 - 00   03 - 00
Wtorek 15 - 00   03 - 00
Sroda 15 - 00   03 - 00
Czwartek 15 - 00   03 - 00
Piatek 15 - 00   03 - 00
Sobota 15 - 00   03 - 00
Niedziela 15 - 00   03 - 00
Obnizenie Niedziela   8:00
Podnies. Sobota   24:00
Obnizenie Niedziela   6:30
Podnies. Czwartek   11:30


Redukcja nocna ob. grzewczy 2

Program tygod. Wyla
Poniedz. 15 - 00   03 - 00
Wtorek 15 - 00   03 - 00
Sroda 15 - 00   03 - 00
Czwartek 15 - 00   03 - 00
Piatek 15 - 00   03 - 00
Sobota 15 - 00   03 - 00
Niedziela 15 - 00   03 - 00
Obnizenie Niedziela   8:00
Podnies. Sobota   24:00
Obnizenie Niedziela   6:30
Podnies. Czwartek   11:30


Redukcja nocna ob. grzewczy 3

Program tygod. Wyla
Poniedz. 15 - 00   03 - 00
Wtorek 15 - 00   03 - 00
Sroda 15 - 00   03 - 00
Czwartek 15 - 00   03 - 00
Piatek 15 - 00   03 - 00
Sobota 15 - 00   03 - 00
Niedziela 15 - 00   03 - 00
Obnizenie Niedziela   8:00
Podnies. Sobota   24:00
Obnizenie Niedziela   6:30
Podnies. Czwartek   11:30


Redukcja nocna ob. grzewczy 4

Program tygod. Wyla
Poniedz. 15 - 00   03 - 00
Wtorek 15 - 00   03 - 00
Sroda 15 - 00   03 - 00
Czwartek 15 - 00   03 - 00
Piatek 15 - 00   03 - 00
Sobota 15 - 00   03 - 00
Niedziela 15 - 00   03 - 00
Obnizenie Niedziela   8:00
Podnies. Sobota   24:00
Obnizenie Niedziela   6:30
Podnies. Czwartek   11:30


Wakacje

Dlugosc wakacji
10 dni

Temp. pokojowa

Obieg grzewczy 3

23.1°C

(23.5)°C
Obieg grzewczy 4

23.1°C

(23.5)°C

CWU

Dodatkowa
ciepla woda

Wlacz

7.5 godzin
Temperatura

Ekonomicz

Program tygodniowy CWU

Program tygod. Wyla
Poniedz. 15 - 00   03 - 00
Wtorek 15 - 00   03 - 00
Sroda 15 - 00   03 - 00
Czwartek 15 - 00   03 - 00
Piatek 15 - 00   03 - 00
Sobota 15 - 00   03 - 00
Niedziela 15 - 00   03 - 00


Dane pracy systemu

Dane pracy EcoLogic

Status: Dodatk ciep na ogrzew
Temp zas. 1 ºC 54 (55)
Temp powrotu ºC 46
Pompa obiegowa co Wlacz
Kotly/wylot ºC 75   54
Zapotrz na ilosc PC 10
Stopnie minut -1000
Dodat cieplo 1
Basen ºC 22   (22)

Zapamiet dane pracyOb grzewczy 2-4

Panele solarne

Status: Solar Panel update prozni
Wylot ºC 0
Wlot ºC 0
Pompa panel % 30%
Pompa solarna ład % 0%
Zawor solar ladow zbiorn CWU
Pompa podgrz dol zrodla Wyla
Zawor podgrz dol zrodla Wyla

Zapamiet dane pracy

Ustaw id pompy ciepla A1
Calk. czas pracy godz: 134
Max temp zasilania ºC 55


Ob grzewczy 2-4

Zawor miesz 2: Zamk
Temp pokojowa 3 ºC 23.1   (23.5)
Temp zasilan 3 ºC 36   (35)
Pompa obiegowa 3 Wyla
Zawor miesz 3 Zamk
Temp pokojowa 4 ºC 23.1   (23.50)
Temp zasilan 4 ºC 33   (34)
Pompa obiegowa 4 Wlacz
Zawor miesz 4 Otw

Status pomp ciep

Kompresor 1

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wlacz   50%
Pomp dol zrod Wlacz
Solanka wl/wyl ºC: [NF:3.0   / 0.0]
PC wlot/wylot ºC [NF:47.0   / 54.0]
Prad L1 4.7

Kompresor 2

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wlacz   50%
Pomp dol zrod Wlacz
Solanka wl/wyl ºC: [NF:3.0   / 0.0]
PC wlot/wylot ºC [NF:47.0   / 54.0]
Prad L1 4.7

Kompresor 3

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wlacz   50%
Pomp dol zrod Wlacz
Solanka wl/wyl ºC: [NF:3.0   / 0.0]
PC wlot/wylot ºC [NF:47.0   / 54.0]
Prad L1 4.7

Kompresor 4

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wlacz   50%
Pomp dol zrod Wlacz
Solanka wl/wyl ºC: [NF:3.0   / 0.0]
PC wlot/wylot ºC [NF:47.0   / 54.0]
Prad L1 4.7

Kompresor 5

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wlacz   50%
Pomp dol zrod Wlacz
Solanka wl/wyl ºC: [NF:3.0   / 0.0]
PC wlot/wylot ºC [NF:47.0   / 54.0]
Prad L1 4.7

Kompresor 6

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wlacz   50%
Pomp dol zrod Wlacz
Solanka wl/wyl ºC: [NF:3.0   / 0.0]
PC wlot/wylot ºC [NF:47.0   / 54.0]
Prad L1 4.7

Kompresor 7

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wyla   0%
Pomp dol zrod Wyla
Solanka wl/wyl ºC: 0.0   / 0.0
PC wlot/wylot ºC 0.0   / 0.0
Prad L1 0.0

Kompresor 8

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wyla   0%
Pomp dol zrod Wyla
Solanka wl/wyl ºC: 0.0   / 0.0
PC wlot/wylot ºC 0.0   / 0.0
Prad L1 0.0

Kompresor 9

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wyla   0%
Pomp dol zrod Wyla
Solanka wl/wyl ºC: 0.0   / 0.0
PC wlot/wylot ºC 0.0   / 0.0
Prad L1 0.0

Kompresor 10

Kompresor: Zablokowan
Pompa laduj Wyla   0%
Pomp dol zrod Wyla
Solanka wl/wyl ºC: 0.0   / 0.0
PC wlot/wylot ºC 0.0   / 0.0
Prad L1 0.0

Dane pracy ogrzewanie

Instalator

Instalator

Instalator

Czas 09 : 30  
Data: 2012 - 05 - 25


Instalator

Instalacja

2. Sprawdz, czy system jest

zalany woda


Instalacja Ustaw typu systemu

3

Instalacja Ustaw zbiornika CWU

Tak

Instalacja Kompresor A1

Dozwolony

Instalacja

7. Max temp zasilania ºC,
0bieg grzewczy 1:
55

Instalacja

8. temp zas przy -15 ºC,
0bieg grzewczy 1:
45

Instalacja

9. Dopasowanie,
0bieg grzewczy 1:
0

Instalacja

7. Max temp zasilania ºC,
0bieg grzewczy 2:
55

Instalacja

8. temp zas przy -15 ºC,
0bieg grzewczy 2:
45

Instalacja

9. Dopasowanie,
0bieg grzewczy 2:
0

Ustawienia

Obieg grzewczy 1

Max temp zasilania ºC 55
Min temp zasilan ºC Wyla
Wylacz ogrz przy zewn ºC 18
Wylacz ogrzew, czas 120
Zasil przy -15 ºC 50
Dopasowanie ºC 0
Obniz temp pokojowej -3
Pompa obiegowa predkosc Auto


Obieg grzewczy 2

Max temp zasilania ºC 55
Min temp zasilan ºC Wyla
Wylacz ogrz przy zewn ºC 18
Wylacz ogrzew, czas 120
Zasil przy -15 ºC 50
Dopasowanie ºC 0
Obniz temp pokojowej -3


Obieg grzewczy 3

Max temp zasilania ºC 55
Min temp zasilan ºC Wyla
Wylacz ogrz przy zewn ºC 18
Wylacz ogrzew, czas 120
Zasil przy -15 ºC 50
Dopasowanie ºC 0
Obniz temp pokojowej -3


Obieg grzewczy 4

Max temp zasilania ºC 55
Min temp zasilan ºC Wyla
Wylacz ogrz przy zewn ºC 18
Wylacz ogrzew, czas 120
Zasil przy -15 ºC 50
Dopasowanie ºC 0
Obniz temp pokojowej -3


Pompa ciepla 1

Kompresor A1 Dozwolony
Start przy stopn minut -30
Max rozn temp ladow PC ºC 3
Max rozn PC Dodatk ladow ºC 14
Rozn pomiedzy kompr -60
Prio P/W ºC 7
Stale wlacz pompa d zrod Nie
>>


Pompa ciepla 2

Kompresor A2 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 3

Kompresor A3 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 4

Kompresor A4 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 5

Kompresor A5 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 6

Kompresor A6 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 7

Kompresor A7 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 8

Kompresor A8 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 9

Kompresor A9 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 10

Kompresor A10 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod")?> Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Pompa ciepla 3

Kompresor A3 Zablokowan
Stale wlacz pompa d zrod Nie
Zatrzym kompres przy d zrodºC -5
Pompa d zrod na 10 dni Wyla


Dodat cieplo

Start E1, stopni minut -30
Rozn E1, stopni minut -100
Blokada dodatk zrod, zewn ºC 5
Kociol, otw zawor mieszºC 70
Dodatk ciep max temp zasil ºC 50
Taryfy EL Nie
Start przy spalin ºC 100


Panele solarne

dT max solar ºC 7
dT min solar ºC 3
Min predk pompy % 30
Max kociol ºC 85
Max CWU zbiornik ºC 85
Max bufor ºC 85
Max temp d zrod ºC 18
>>
<<
Wykres czasu pracy min 1
Przeplyw l/min 6
Zabezpieczenie kolektora  


Pool

Basen temp ºC 22
Basen histereza ºC 1.0
Basen priorytet ºC Nisk


Frikyla

Chlodz dozwol od temp zew Wyla
Temp zasilan przy temp zew +20 20
Temp zasilan przy temp zew +40 10
Min temp zasilania 18
Start chlodz przy przekr temp 1.0
Stop chlodz przy przekr temp 0.5


Skydd kollektor

Max Temp ºC 120
Chlodzenie Tak
Ponowne chłodzen Nie
Ponowne chlodz do temp 70
Przeciw zamarz")?> Nie
Przeciw zamarz ºC -25


Pompa ciepla

Kompresor: Zablokowan
Pompa d zrod na 10 dni 0
Tariff VP Wlacz


Komunikacja nadrzedna

MB address 1
Baudrate 9600
Paritet Even
Stop bit 1


Inställningar

Zapisac ustawienia?

Ustawienia

Zaladowac ustawienia?

Inställningar

Hämta fabriksinställningar?

Ustawien systemoweUstawienia ob grzewcz 1

Obieg grzewczy 1 Tak
Czujn pokoj 1 (B11) Tak
Typ Przewod


Ustawienia ob grzewcz 2

Obieg grzewczy 2 (Y2, G2) Tak
Czujn pokoj 2 (B12) Tak
Typ Przewod


Ustawienia ob grzewcz 3

Obieg grzewczy 3 (Y3, G3) Tak
Czujn pokoj 3 (B13) Tak
Typ Przewod


Ustawienia ob grzewcz 4

Obieg grzewczy 4 (Y43, G4) Tak
Czujn pokoj 4 (B14) Tak
Typ Przewod


Ustaw Pompy ciepla

Pompa ciepla 1 Wlacz
Pompa ciepla 2 Wlacz
Pompa ciepla 3 Wlacz
Pompa ciepla 4 Wlacz
Pompa ciepla 5 Wlacz
Pompa ciepla 6 Wlacz
Pompa ciepla 7 Wlacz
>>


Ustaw typu systemu

Typ systemu 3
Ustaw dodatkowego ciepla (E1) Nie
EcoMiniEl (E3) Nie
Dodatkow cieplo 0-10V (E2) Tak
Pompa ciepla na CWU A1
Przelyw ciepla podczas CWU (G1) Nie


Ustaw zbiornika CWU

CWU zbiornik(B5) Nie
Tak
Zewnetrzny bufor X Tak


Ustaw panel Solar

Solar panel (G30,B30,B31) Nie
Typ kociol
Temp sol Tak
Podgrzew d. zrodla (Y31,G31) Nie


Ustaw SMS

Aktywny GSM? Nie


Serwis

Test funkcji

System grzejnikow

Zawor miesz 1
Pompa co 1 Wyla
Zawor miesz 2
Pompa co 2 Wyla
Zawor miesz 3
Pompa co 3 Wyla
Zawor miesz 4
>>


Pompa ciepla do test

Pompa ciepla do test 1
Idz do menu test


Test Pompy ciepla 1

PC Kompresor Wyla
PC Pompa d zrodl Wyla
PC Pompa laduj 0


Test zaworow

<
3-drogowy zaw (Y21) Ner
Zawor 3-drog (Y22) Ner


Test Dodatkowe cieplo

Grzalka elektr L1 Wyla
0-10V Wyla
EcoMiniEl (E3) Wyla
Dodatk cieplo CWU (E4) Wyla


Test CWU cyrk/Solar/Basen

CWU pompa cyrkul (G40) Wyla
Solar panel pompa (G30) 57%
Solar pompa wymienn (G32) 57%
Solar zaw 3-drog (Y30) Grzanie
Wyla
Basen pompa i zawor (G50/G51) Wyla


POMPACIEPLA

Wybierz Id i OK do pracy PC Pompa ciepla


Alarm log PC

Ostatnie alarmy: Czas WC(b) NC(b) PG((K) I(A)
 
Zapisane alarmy:

Ustaw fabryczne zakodow

Ustaw zakodow praca kompresor

Ustaw id pompy ciepla A1
Min d zrod wlot ºC 0.0
Max rozn d zrod ºC 0.0
Max temp kompr ºC 120.0
Opoznienie startu 10
Typ kompresora ?
Rozn PC wl/wyl ºC 7.0
>>


POMPACIEPLA

Wybierz Id i OK do pracy PC Pompa ciepla


Log zatrz kompresora

Typ Antal stopp Senaste
Stop, wysoka temp kompres 0 -
Stop, niska parownik 0 -
Stop, wys parownik 0 -
Stop, nisk zaw roz ssania gazu 0 -
Stop, nisku zaw rozpr parownik 0 -
Stop, wys zaw rozpr parownik 0 -
Stop, nisk zaw rozpr gazu przeg 0 -

Update systemu przez USB

Wloz USB nacisnik OK

Zapisz log do USB

Zapisz log do USB Wyla


Instalacja

Temp zasil ºC (B1) 0.0
Obw grzew 2 zasil ºC (B2) 0.0
Temp Pokoj 1 ºC (B11) 0.0
Temp Pokok 2 ºC (B12) 0.0
Temp Zewn ºC (B15) 0.0
Solar Panel Wylot ºC (B31) 0.0
Solar Panel Wlot ºC (B30) 0.0